Algemene voorwaarden

1.  Betaling:

Betaling geschied altijd geheel vooraf (of met Klarna)

Betaling is mogelijk door bankoverschrijving op nummer 120466627 ten name van Fabion te ’s-Hertogenbosch.

Betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na orderdatum te zijn voldaan ,waarna de bestelling wordt verzonden.

Waneer er binnen 7 dagen niet betaald is wordt de bestelling geanuleerd.

      2.  Verzendkosten:

Voor transport brengen wij verzendkosten in rekening we hanteren de verzendkosten volgens de tarieven DHL

Levering buiten Nederland zijn mogelijk de verzendkosten zijn  per land verschillend en worden volledig aan de afnemer in rekening gebracht.

Breuk veroorzaakt door DHL wordt vergoed mits er melding van wordt gemaakt binnen 3 dagen na ontvangst

Alle meldingen na deze 3 dagen worden niet meer  vergoed.

      3.   Beëindiging:

 Iedere bestelling kan binnen 14 dagen na orderdatum, uitsluitend via e-mail, worden geannuleerd. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden.

 Fabion kan zonder opgave van redenen een order beëindigen of een afnemer weigeren.

      4.  Levering:

 Alle artikelen worden zo spoedig mogelijk  verzonden mits op voorraad

Na ontvangst van de betaling wordt het art. ter bestelling aangeboden aan DHL Normaliter zal bij elke bestelling die aangeboden wordt aan DHL de afnemer, per e-mail, op de hoogte worden gebracht.

 Alle orders worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Mocht het voorkomen dat er bestellingen op hetzelfde produkt zijn en er is niet meer voldoende in voorraad, dan geldt de eerst binnengekomen bestelling.

 Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben dan 7 werkdagen, zal dit per e-mail worden meegedeeld. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail meegedeeld worden. De afnemer heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel mag de afnemer vervangende artikelen bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

 De verzending geschiet volgens AVG voorwaarden (Algemene Voorwaarden voor Goederenvervoer) van DHL

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. De leverancier gaat er van uit dat de afnemer de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van FABION worden NIMMER in ontvangst genomen.

Let op: Fabion.nl zal in geval van herroeping een mogelijkheid tot terugsturing voor u trachten te regelen. De kosten voor terugzending zijn echter voor de consument.

     5.  Garantie:

 Op alle artikelen is niet-goed-geld-terug garantie van toepassing, in acht nemend van de vervalbepalingen, Indien er aanspraak wordt gemaakt op de niet-goed-geld-terug garantie, dient u dit ten aller tijden binnen 7 werkdagen na verzenddatum aan te melden, waarna de afnemer de mogelijkheid geboden wordt voor een vervangend artikel, terugstorting van het betaalde of herstel van het defect te kiezen.

 Op alle artikelen die door de leverancier geleverd worden, is een fabricagegarantie van toepassing. In geval van garantieproblemen wordt dit per situatie bekeken en wordt er eventueel een oplossing geboden.

 Deze garantie vervalt wanneer:

- de afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen,

- de afnemer de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

- het artikel niet is gebruikt waarvoor dit bestemd is.

In geval van niet-goed-geld-terug garantie, defect of fabricagefout aan een door de leverancier

geleverd artikel, kunt u terecht bij info@fabion.nl
Artikelen die gekocht zijn op beurzen met een fabricage fout mogen geruild worden tegen een nieuw product ,de klacht moet wel binnen 3 dagen gemeld zijn .

    6.  Aansprakelijkheid:

 De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van tekst of afbeeldingen.

Fabion.nl  is niet aansprakelijk voor zaken die voortvloeien uit de aanschaf van artikelen uit ons assortiment

Toepasselijk recht:

Bij geschillen tussen u en fabion.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

Leeftijd:

Bij aankoop van enig blank wapen van deze website verklaard u de leeftijd van 18 jaren te hebben bereikt.

Alle wapens die u vind op deze website mogen vrij voor handen gehouden worden door personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

 

      7.  Privacy en veiligheid:

 Alle persoonsgegevens worden bij de leverancier opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

De persoonsgegevens, die door een afnemer in de e-mailservice zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van FABION

Indien de afnemer GEEN gebruik wenst te maken van deze e-mailservice, dan kan de afnemer zich altijd afmelden.

     8.  Aanbiedingenen:

 Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de leverancier vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.


Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit de verpakking halen, Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingtermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@fabion.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Zonder originele verpakking wordt het artikel niet retour genomen

 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

 

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

 

Spaar voor korting

Snelle levertijd

Vele betalingsmogelijkheden

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.
Powered by Lightspeed